Truthahn

Truthahn
ATMechanisch entbeintes Putenfleisch
DEMechanisch entbeintes Putenfleisch
GBMechanical deboned meat (mdm)
ITCarne disossata meccanicamente
FRViande désossée méchaniquement
RU flatМясо индейки, механическая обвалка
JP機械で骨を抜いた七面鳥の肉
KR기계발골육
CN机械去骨肉